Aplicatii si Recomandari

HIDRO C&A CONSTRUCT SRL

PARTENER ŞI APLICATOR AUTORIZAT PRODUSE RADCRETE

1) DESCRIERE APLICATII SI RECOMANDARI PENTRU RADCON FORMULA#7

Radcon Formula #7® este o soluţie de silicat modificată biochimic care asigură impermeabilizarea pe termen lung şi ridică duritatea betonului. Pătrunde în beton şi reacţionează cu calciul liber şi apa, formând un gel com­plex de silicat de calciu în crăpături, pori şi capi­la­ri­tăţi. Acest gel formează o barieră, imediat sub stratul super­fi­cial, împotriva pătrunderii apei şi a altor substanţe po­lu­an­te, cum ar fi ionii de clor.
Radcon Formula #7® etan­şea­ză crăpăturile existente având o lăţime de până la 2 mm în primele momente de la apli­care. După tratarea cu Radcon Formula #7, cră­pă­tu­ri­le care continuă să se accentueze în tot perimetrul tratat cu Radcon rezistă la infiltrări în masa de beton. Radcon Formula #7 rămâne reactiv în masa de beton pe tată durata de viaţă a aces­tu­ia iar atunci când este în contact cu apa asigură “auto­vin­decarea” pentru viitoarele mici crăpături evolutive.

 APLICATII TIPICE

Terase (acoperişuri din beton) şi planşee

• Parcări auto

• Platforme auto şi de poduri

• Peroane şi cheiuri portuare (dane)

• Piste de aeroport

• Structuri de retenţie a apei

 APLICAŢII DEOSEBITE

• Suprafeţe placate (cu excepţia celor din teracotă sau porţelanate)

• Suprafeţe protejate împotriva averselor (ţigle, olane etc.)

• Faţade

• Elemente şi panouri prefabricate

AVANTAJELE PRINCIPALE

Fiabilitatea Nu mai sunt necesare reaplicări sau întreţinere.

Suprafaţa este 100% utilizabilă chiar după prima apli­ca­re Risc minim de deteriorare ulterior aplicării.

Identificarea defecţiunilor Dacă se formează crăpături rebele, ele se identifică şi se repară cu uşurinţă. Nu este necesară îndepărtarea stratului de suprafaţă.

CARACTERISTICI DE PERFORMANŢĂ• Etanşează definitiv crăpături de până la 2 mm.

• Re-etanşează viitoarele mici crăpături.

• Reduce coeficientul de difuzie a clorului cu 89% la 3,5 (10‑12 m2/s).

• Permeabilitatea apei este redusă cu 70% / la 5,0 (x 10‑12 m/s) la 10Kg/cm2.

• Creşte duritatea suprafeţei de la 6 la 8 pe scala Moh

• Reduce exfolierea în medii cu îngheţ/dezgheţ cu 89% la 50 cicluri.

• Permite 84,1% permeabilizare la evaporarea umezelii.

• Potrivit pentru aplicaţiile de păstrare a apei (presiune hidro­sta­ti­că pozitivă) – testat la 400 metri adâncime (coloană de apă).

Non Toxic – calităţile de compatibilitate cu apa potabilă sunt certificate de numeroase laboratoare din diverse ţări ale lumii.

 COMPUŞI DE ÎNTĂRIRE ŞI STABILIZARE


Este indicată folosirea unui stabilizator pe bază de apă. De asemenea, sunt admişi şi compuşii acrilici care se descompun în decurs de 28 de zile. Alte materiale, cum ar fi cauciucul clorurat sau emulsiile pe bază de ceară şi bitum, necesită mai întâi îndepărtarea prin sablare sau polizare pentru a crea condiţiile necesare pătrunderii produsului.

 ÎNTREŢINERE: Nu este necesară.

PROPRIETĂŢILE PRODUSULUI

Incolor, limpede către puţin opac, fără miros, la pipăit generează o senzaţie de apă cu săpun.

Non-toxic şi biodegradabil

Procentul de substanţe solide non-volatile: 27.7%

Greutatea specifică la 25°C: 1.225

Temperatura de fierbere: 101°C

Temperatura de autoaprindere – nu există

Non-exploziv

Vâscozitate – 14,3 centipoise (x 1/100 gm/cm/sec) sau 0,1172 Stokes

Substanţe chimice periculoase – Silicat de sodiu (modificat)

pH 11.7

RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII

Contactul cu ochii iritaţii severe. Se vor clăti ochii cu apă din abundenţă.

Contactul cu pielea Nu s-au constatat efecte iritante. Fiind totuşi un produs chimic, este de preferat a se evita contactul direct.

Inhalare sau ingerare Nu s-au constatat efecte dăunătoare sau deteriorări ale ţesuturilor interne umane.

 APLICARE

CERINŢE DE BAZĂ

–  Radcon Formula #7 ® trebuie să fie aplicat pe o suprafaţă de beton curat, uscat, fără impurităţi, turnată cu cel puţin 28 zile în urmă.

·  Înainte de aplicarea de Radcon, toate materialele de cofrare trebuie să fie descompuse sau îndepărtate.

·  Vor fi îndepărtate orice materiale care pot întârzia pătrunderea produsului în masa de beton.

·  Acolo unde apar în mod vizibil segregări sau goluri, se îndepărtează materialul de segregare sau sur­plu­sul de beton, după care se tratează cu Radcon For­mu­la #7®, apoi se aplică materiale de completare pe bază de ciment.

·  Se respectă practicile corecte de turnare: întărirea, compactarea şi vibrarea.

·  Betonul vechi sau carbonatat necesită un tratament suplimentar pentru refacerea calciului liber.

·  Nu se aplică atunci când temperatura mediului este sub +5°C sau peste +40°C.

 PROPORŢIILE DE APLICARE

Normal: în medie 1 litru la 5 mp. Poate varia funcţie de gradul de absorbţie al substratului.

Pentru suprafeţele fisurate: se recomandă folosirea unui litru la 3 metri pătraţi.

METODA DE APLICARE

1.    Localizaţi toate crăpăturile şi inundaţi cu soluţie asigurându-vă că s-au umplut cu Radcon.

2.    Se aplica soluţia pe restul suprafeţei în proporţie de 1 litru la 4-6 mp.

3.    Când suprafaţa se usucă (de obicei după 2-6 ore, funcţie de condiţiile de vânt şi de temperatură) se pulverizează suprafeţele tratate cu jet de apă. Dacă suprafaţa este încă udă la atingere după 6 ore, se începe prima udare cu apă.

4.    În ziua a 2-a – 24 ore mai târziu se udă din nou cu apă.

5.    În ziua a 3-a – 24 ore mai târziu se udă din nou cu apă.

6.    După a treia udare, se blochează canalele de scurgere şi se inundă zona pentru minim 12 ore pentru a verifica calitatea impermeabilizării obţinute.

AVANTAJE

USURINŢĂ ÎN APLICARE

Deşi aplicarea produsului presupune un anumit nivel de competenţă tehnică, ea se poate realiza cu uşurinţă. La finalul aplicării, calitatea ei se verifică prin inundarea suprafeţei tratate.

RELUAREA TRAFICULUI (După prima udare)După realizarea primei udări, la cca. 2 ore de la  aplicarea produsului, zona este pregătită pentru reluarea traficului. Se reduc astfel: timpul de executare a lucrării şi se reduc chiar riscurile de apariţie a altor factori pe toată durata de desfăşurare a operaţiilor.

DEGAZAREA

În medii umede, apa remanentă din beton cauzează, adesea, o exfoliere prematură a mem­bra­nei protectoare de suprafaţă. În plus, RADCON FORMULA #7 permite betonului în con­ti­nua­re să degazeze umiditatea, prin evaporare, soluţionând problema exfolierii.

În medii de îngheţ/dezgheţ RADCON FORMULA #7 reduce substanţial absorbţia umi­di­tă­ţii în masa betonului şi etanşează fisurile, ridicând rezistenţa betonului în astfel de medii dă­u­nă­toare. Degazarea permite, de asemenea, şi procesul de evaporare din beton, reducând astfel da­u­ne­le pro­vocate de îngheţ / dezgheţ.

ABSENŢA TOXICITĂŢIIRADCON FORMULA #7 are la bază apa. Echipamentele de aplicare pot fi curăţate cu uşurinţă, iar produsul poate fi manipulat fără pericol în zona lucrării.

HIDROIZOLAŢIE TOTALĂ (ÎN MASA DE BETON, ÎN CRĂPĂTURI ŞI ÎN FISURILE FINE)RADCON FORMULA #7 reprezintă un înlocuitor perfect pentru stratul protector de suprafaţă (membrana de protecţie) întrucât hidroizolează atât masa de beton, cât şi crăpăturile, chiar şi în condiţii de variaţii termice ridicate. Produsul care a pătruns în suprafaţa tratată, rămâne activ în prezenţa apei şi după multă vreme.

PARTICULARITATI  DE  APLICARE

RADCON FORMULA #7 se aplică direct pe suprafaţa de beton, fără a necesita un alt strat pro­tector de hidroizolaţie. Astfel încât dacă o clădire este supusă infiltraţiilor, aceasta poate fi reparată rapid şi cu uşurinţă, fără a mai utiliza vreun alt strat sau membrană protectoare. Din acest motiv se reduc sub­stanţial costurile de întreţinere curentă şi se evită înlăturarea straturilor protectoare

ECHIPAMENT DE LUCRU

RADCON FORMULA #7 are o vascozitate similara cu apa, ceea ce face ca aplicarea lui sa fie usoara. In functie de tipul de aplicatie se folosesc diferite echipamente.

Echipamentul de aplicare variaza de la pulverizatoare de mana pentru lucrari pe suprafete mici, la unelte motorizate de stropire pentru parcari,cai de rulare pe poduri sau piste de aterizare / decolare la aeroporturi etc.

PULVERIZATOR MANUAL

Acesta se gaseste de obicei in magazinele de profil. Este ideal pentru acoperirea micilor cavitati sau la lucrari mici de cativa mp.

 VERMOREL

Folosind un SOLO de 30 p.s.i. presurizat se pot acoperi suprafete de 100 – 150 mp. pe ora. Acest echipament este ideal pentru balcoane si terase.

 UNITATI MOTORIZATE:

Pe santiere mari, un astfel de echipament motorizat poate acoperi suprafete de 600 ‑ 800 mp. pe ora.

  Echipamentul trebuie folosit la presiuni joase (30 p.s.i.), deoarece prin atomizarea produsului in conditii de vant, cresc pierderile. Echipamentul are in mod normal o pompa de 1,5 CP cu un furtun adecvat, care sa usureze accesul in santiere.

 PERFORMANTE REALIZATE

RADCON FORMULA #7 se utilizează încă din 1975 şi se bucură de o reputaţie unanim recunoscută, generată de succesele dobândite în utilizarea produsului în peste 60 de ţări.

ATENŢIONARE!

Protejaţi împotriva pulverizării pe suprafeţele de sticlă, de aluminiu, de lemn şi pe cele vopsite.

 LIMITĂRI
Radcon Formula #7™  nu este adecvat pentru etan­şa­rea cră­pă­tu­rilor evolutive ce rezultă din defectele struc­tu­ra­le sau cele cauzate de defecţiunile mecanice.

Produsul nu este recomandat pentru etanşarea lo­cu­ri­lor unde sunt prezente segregări masive şi găuri mari cum ar fi zonele de îmbinare constructivă sau de turnare. De asemenea, nu este adecvat pentru zonele din jurul stră­pungerilor unde există o zonă de contact neci­men­ta­tă sau fără zidărie.

        Radcon Formula #7 nu este potrivit pentru apli­că­rile pe suprafeţele cu presiune hidrostatică negativă, cum ar fi feţele interioare ale unui subsol / zid de retenţie.

BETON: Formarea amestecului       Radcon Formula #7 va îndeplini sau chiar depăşi per­for­man­ţele sale standard atunci când se aplică unui beton conţinând cenuşă sau ciment Portland obişnuit de tip GP sau tip C cu substanţe pul­ve­ru­lente ce înlocuiesc până la 30% din ciment. Tipul F de beton cu substanţe pul­ve­ru­lente nu este potrivit pentru a fi tratat cu Radcon Formula #7.

 LIVRARE

Radcon Formula #7 ® este disponibil în bidoane de 2l, 5 l şi 20 l şi în butoaie de 200 l (220 kg).
PASTRARE SI DEPOZITARE

Nu există o limitare în ceea ce priveşte termenul de păstrare / depozitare. Recipientul se va păstra sigilat şi se va evita expunerea prelungită la lumina solară directă. Întotdeauna se va agita bine butoiul sau recipientul înainte de a fi utilizat.

 SERVICII TEHNICE

Informaţii tehnice complete inclusiv rezultatele testărilor şi alte detalii se pun la dispoziţie prin distribuitorul auto­ri­zat. Relaţii la officehidroconstruct@yahoo.com

GARANŢIE: Dacă se aplică de către persoane autorizate şi pregatite de Radcrete şi de reprezentantul exclusiv al Radcrete garanţia acordată este de 15 ani pentru suprafetele tratate cu Radcon Formula #7 ®. Contactaţi-ne pentru informaţii suplimentare şi confirmarea utilizării corecte  la tel: 0743 546 956

 APROBĂRI ŞI TESTĂRI

ABSAC Absorbţia apei

Building Research Centre (UNSW) Permeabilitatea vaporilor, Penetrarea ionilor de clor, Îngheţ/dezgheţ, Evaluarea rezistenţei la agenţi chimici, Rezistenţa la alunecare, Permeabilitatea şi vâscozitatea apei, Difuzia ionilor de clor, Conţinutul de substanţe non-volatile

US Highway Dept (SUA) Densitatea Relativă, Valoarea pH, Adeziunea asfaltului la suprafaţa tratată, Test duritate, Rezistenţa la absorbţia de apă .

SINTEF (Norvegia) Resistenţa la exfoliere ca urmare a ciclurilor de îngheţ/dezgheţ, Permeabilitatea la presiuni mari (400m adâncime), Efectul asfaltului fierbinte (160°C) aplicat pe suprafeţele tratate, Difuzia ionilor de clor – udare/uscare, Efectul de degazare.

SISIR (Singapore) Non-Toxicitate

Warnock Hersey (autorizat NASA) Certificarea pentru apă potabilă, Adâncimea de pătrundere.

CSIRO Adâncimea de pătrundere

PROCEMA (România) Adâncimea de pătrundere

 REPREZENTANŢE INTERNAŢIONALE

Asia/Pacific: Australia, Guam, Hong Kong, Indonesia, Japonia, Malaezia, Noua Zeelanda, Filipine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Tailanda, Vietnam.

Europa: Belgia, Estonia, Italia, Norvegia, Spania, Portugalia, România, Rusia.

America de Nord: Bermude, Canada, SUA, Caraibe

Orientul Mijlociu: Liban

America de Sud: Brazilia

EXEMPLE DE APLICAŢII

Începând cu 1975 Radcon Formula #7 s-a aplicat cu succes la terase, acoperişuri, balcoane, pardoseli, parcări, şosele, poduri, aeroporturi, monumente istorice şi de artă, baraje, tunele, rezervoare de apă potabilă, zidărie de cărămidă, faţade, fundaţii, dane şi cheiuri portuare.

 Prezentăm doar câteva din acestea, pe domenii de interes.

 Monumente istorice

 • Statuia şi mormântul lui Ho Shi Minh din Vietnam, 1996
 • Canalele din Veneţia, 1986
 • Monumentul Yogya Kembali din Indonezia, 1987

 Poduri şi autostrăzi

 • Holendalen, Norvegia, 1995
 • Wuku to Sitchu, Taiwan, 1999
 • Telemark, Norvegia, 1994
 • Râul Mekong la graniţa Thailanda-Laos, 1993
 • Commonwealth Station, Kuala-Lumpur, Malaesia, 2001
 • Hong Kong Fly Over, Price Edward road west, 1997
 • Bremsa Bridge, Norvegia, 1994

 Structuri de reţinere a apei şi rezervoare de apă

 • Entact Clough Water Tank, Indonezia, 1988
 • Water Tanks, Nauru, 1990
 • Curragh Coal Mine, Queensland, 1985
 • Gullbring Swimming Pool, Telemark, Norvegia, 1995
 • Fountain Plaza de Castilla, Madrid, Spania, 1995
 • Stamford Resort, Sydney, 1988
 • Dover Park Condominiums, Singapore, 1990
 • Baraj de acumulare din Olai, Sardinia, 1987
 • Barajul de pe râul Olia, Sicilia, 1987

 Structuri maritime

 • Sandringham Yacht Club, Victoria, Australia, 1993
 • Sugar wharf, Marilyan Queensland, Australia, 1992
 • Kolenhaven, Beringen, Belgia, 1990
 • Queen Salote Wharf, Tonga, Noua Zeelandă, 1982

 Parcări şi suprafeţe traficabile

 • Westfield Marketown Shopping Center, Australia, 2002
 • Utama Shopping Center, Kuala Lumpur, Malaesia, 2000
 • Duty Free Shopping Store, Guam, Micronezia, 1996
 • BHP Car-Park, Melbourne, Australia, 2001
 • Microsoft Head Office, Sydney, Australia, 1994
 • St. Leonard Corporate Car Park, Sydney, Australia, 1999
 • Parcarea TAK-101 Yokohama, Japonia, 2000
 • Royal Hong Kong Jockey Club Car Park, 1997
 • Circiuma Bus Depot, Brazilia, 2001
 • Olimpiskie Selo, Rusia, 1996
 • Gardemoen Airport, Norvegia, 1998

Toate aceste structuri se comportă excelent, suprafeţele con­ti­nuând să rămână impermeabile mulţi ani după ex­pi­rarea perioadei de garanţie, testele ulterioare con­fir­mând calităţile betonului tratat precum şi prezenţa sub­stan­ţelor active din Radcon Formula #7 în masa de beton.

2)DESCRIERE APLICATII SI RECOMANDARI PENTRU RADMYX

  RadmyxTM reprezintă un sistem complet de impermeabilizare pentru structurile subterane cum ar fi fundaţiile şi structurile de reţinere a apei.

Prin procesul de osmoză, substanţele chimice active din RadmyxTM reacţionează cu produsele de hidratare a cimentului pentru a crea o barieră continuă de cristale insolubile în adâncimea structurii de capilarităţi a betonului. Aceste cristale blochează trecerea apei, permiţând în acelaşi timp trecerea aerului şi a vaporilor de apă, astfel structura de beton putând “respira”.RadmyxTM este la fel de eficient împotriva presiunii pozitive sau negative a apei şi poate fi utilizat ca un aditiv sau aplicat pe suprafaţă ca o pastă pe partea sa internă sau externă.

APLICAŢII

        Fundaţii turnate din beton       • Puţuri de lift

       • Radiere din beton cu miez plin, armate

       • Canale

       • Tunele

       • Rezervoare

       • Baraje

 AVANTAJE PRINCIPALE

Performanţă pe termen lungNu este necesară o re-aplicare sau o întreţinere ulterioară

Umplerea golurilor şi a segregărilor cauzate de betonoperaţiiIe de umplere pot fi efectuate după îndepărtarea cofrajelor.

Nu este necesară protecţie Se poate renunţa la panourile de protecţie şi la canalele de drenare deoarece nu exista riscul de stricăciuni pe durata execuţiei construcţiei sau după aceea.

Identificarea defectelor  – Dacă se produc crăpături datorită contracţiei, ele sunt uşor de identificat şi de reparat folosind RadmyxTM. Nu este necesară îndepărtarea membranelor.

Eficient Micşorează perioada de construcţie deoarece imper­meabilizarea poate fi efectuata atât de pe faţa pozitivă cât şi de pe cea negativă.

ÎNTREŢINEREA :Nu este necesară.

 Garanţii

Dacă aplicarea se face corect de către aplicatori autorizaţi şi în situaţiile recomandate impermeabilizarea suprafeţelor tratate cu RadmyxTM se garantează 10 ani. Contactaţi reprezentantul naţional pentru informaţii supli­mentare şi pentru confirmarea folosirii într-o anu­mi­tă situaţie.

 Limitări
RadmyxTM nu este potrivit pentru impermeabilizarea supra­fe­telor supraterane sau a celor supuse la ampli­tu­dini termice mari. Pentru aplicarile supraterane se va folosi Radcon Formula #7.
RadmyxTM
nu este potrivit pentru impermeabilizarea cră­pă­tu­rilor evo­­lu­tive şi a îmbinărilor cu deplasare (ros­turi de dilataţie).  Pentru aceste aplicări se folosesc etanşanţi elastomerici de îmbinări.

 LIVRARE

Găleţi de 5 kg sau butoaie metalice de 180kg.

 PĂSTRARE ŞI DEPOZITARE

Concentratul de RadmyxTM  îşi păstrează calităţile pe du­ra­tă nelimitată in timp dacă este păstrat în containere si­gi­late.

 GARANŢIE

Dacă se aplică de către persoane autorizate şi pregatite de Radcrete precum şi în situaţii corecte garanţia acor­dată este de 10 ani pentru suprafeţele tratate cu Radmyx. Contactaţi dis­tri­bu­I­to­rul pentru informaţii suplimentare şi confirmarea utilizării corespunzătoare.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE:

RADMYX ADMIXTURE
Proporţia:

–       Se adaugă 0.78 kg de Concentrat la 1 mc de amestec uscat de beton sau

–       Se adaugă Readymade in proporţia de 1,5% din cantitatea de liant din beton dacă se adaugă în amestecul umed.

RadmyxTM Admixture va fi bine amestecat în formă uscată cu celelalte componente solide ale betonului înainte de a se adăuga apă în camionul ce prepară betonul.

RadmyxTM Admixture are un efect de plastifiere. De aceea nu vor fi utilizaţi aditivi de reducere a apei împreună cu RadmyxTM Admixture.

NOTA:

Radmyx Concentrat este  pudra cimentoasa care se vinde in butoaie de 180kg.

Pentru a  face pasta, pe care sa o puteti aplica cu mistria pe partea interioara a unei fundatii pentru a o impermeabiliza, ar trebui sa folositi urmatoarea metoda:

 Va trebui sa folositi concentratul pentru a face un produs de-a gata;

·        180 kg de concentrat de Radmyx foloseste pentru a se face 1384 kg de produs gata

·        daca-l folositi ca aditiv, concentrat de Radmyx este adaugat in bena de beton impreuna cu materialele uscate, inainte de a se adauga apa.

Aplicarea pe suprafaţă

Mai întâi Concentratul de Radmyx va trebui să fie amestecat într-un produs gata de aplicat (READYMADE) urmărind următoarele proporţii:

Nisip silicios (0-6)              39% (grad 0-600 um)

Var                                      10% (stins)

Ciment Portland                38 % (de uz general)

Concentrat  Radmyx         13%

Total                                 100%

RADMYX SLURRY-PASTA

Mai întâi se face amestecul uscat (Readymade) ca mai sus.

Apoi, pentru a pregăti pasta se amestecă în proporţii volumetrice 1 apă : 2,25 – 2,5 amestec uscat.

Proporţia de aplicare a pastei este de 1 kg / m2 / fiecare strat.

Tehnica de aplicare este următoarea:

·   Se umezeşte suprafaţa înaintea aplicării.

·   Se aplică prin pensulare sau pulverizare pe substratul umezit.

·   Straturile se aplică în unghi drept, al doilea strat cât timp primul este întărit, dar încă proaspăt – de obicei la 3-4 ore după aplicarea primului strat (funcţie de temperatură).

·   Dacă al doilea strat se aplică în ziua următoare, îna­inte de aplicarea celui de-al doilea strat se ume­zeş­te cu apă

RADMYX MORTAR

Proporţia de amestec: se amestecă suficientă apă pentru obţinerea unei consistenţe de mortar

Proporţia de aplicare:  după necesităţi.

Tehnica ce aplicare este următoarea:

1.       Se umezeste suprafaţa înaintea aplicării.

2.       Se aplică în straturi nu mai groase de 30mm.

 Indicaţii generale  (în cazul aplicării pe suprafaţă)

–          Se adaugă apă peste RadmyxTM NU RadmyxTM peste apă.

–          Se amestecă o cantitate suficientă de RadmyxTM ce poa­te fi uti­li­za­tă timp de 20 minute.

–          Se protejează RadmyxTM de soare si de inundarea cu apă timp de 4 zile.

–          RadmyxTM va fi pulverizat cu un spray fin de apă, de 3-4 ori pe zi, timp de 4 zile pentru a sprijini întărirea şi pă­trun­de­rea sa.

–          Se curata uneltele si echipamentele imediat dupa folosire. Se re­co­mandă folosirea de vase din plastic sau din cauciuc.

–          Impermeabilizarea cu RadmyxTM nu este potrivită pentru decorări ulterioare decât dacă mai întâi se protejează cu o tencuială din nisip şi ciment.

Pregătirea suprafeţei (în cazul aplicării pe suprafaţă)

Suprafeţele trebuie să nu aibă pe ele impurităţi, uleiuri, grăsimi, vopsele, compuşi reziduali de întărire, decofrol sau orice tratament anterior al suprafeţei care va reduce aderenţa RadmyxTM.
Se va îndepărta orice lapte de ciment şi se va asigura o suprafaţă suficient de aspră, cu porii deschişi deoarece aceasta este esenţială pentru aderenţa adecvată a RadmyxTM.

Radmyx poate fi folosit pentru a repara crăpături, structuri gen fagure, îmbinări reci, la scurgeri şi în betoane poroase, atât la faţa negativă cât şi la faţa pozitivă în situaţia în care se aplică la structuri subterane. Este preferabil a se repara pe partea pozitivă dar când aceasta nu este posibilă se poate aplica pe par­tea cu presiune negativă. Variind cantitatea de apă amestecată cu Radmyx, consistenţa poate fi schimbată de la mortar la pastă.

DETALII DE APLICARE

 # ROST DE TURNARE( EXISTENT)
O asemenea îmbinare este formată între un radier şi o placă verticală. Înaintea turnării betonului se poate folosi un etanşant bentonitic cum ar fi MASTERSTOP şi Radmyx
Slurry printului. cernere ca un amestec uscat pe faţa rostului.
Rost de turnare
(Existent)
Dacă apar scurgeri de apă într-un asemenea rost, reparaţiile se efectuează asemănător ca în cazul crăpăturilor sau golurilor.

 # STRAPUNGERI NOI
În timpul constructiei se vor folosi cordoane bentonitice tip Masterstop care s
ă se
înfăşoare străpungerilor. 
Rosturi evolutive / ce se mişcă / de dilatare sau tasare

Produsele nu sunt indicate în acest caz.

 # CRAPATURI / FISURI

Se vor identifica Fisurile statice având lăţimi peste 0.5 mm care tre­bu­ie să fie curăţate şi reparate.

1.       Efectuaţi operaţiunea de umplere a crăpăturii până la o adâncime de 30 – 40mm

2.       Udaţi cu apă

3.       Aplicaţi RadmyxTM Slurry

4.       Aplicaţi RadmyxTM Mortar în straturi de 30mm până ce se acoperă crăpătura

 # GOLURI  SI SEGREGARI

1.       Eliminaţi straturile până la suprafaţa tare de beton

2.       Udaţi cu apă

3.       Aplicaţi în zonă RadmyxTM Slurry

 # OPRIREA SCURGERILOR
Pentru îndepărtarea presiunii apei şi efectuarea unei etanşări eficiente se va folosi un amestec format din RadmyxTM Slurry cu Radcon Formula #7.

Pentru a repara scurgerile sub presiune:

1.        Identificaţi zona scurgerii până ce apa scursă devine evi­den­tă şi introduceţi o lungime de furtun de plastic pe dimen­si­unea penetraţiei.

2.        Umpleţi furtunul de plastic cu acel compus de amestec Radmyx-Radcon. 

3.        Curăţaţi cavitatea şi aplicaţi un strat de RadmyxTM Slurry. Atunci cand devine vâscos, umpleţi cavitatea cu RadmyxTM Mortar şi aşteptaţi să se întărească.

4.        Atunci când este terminată etanşarea dimprejur, retrageţi fur­tu­nul şi astupaţi penetrarea cu compusul de amestec folosind degetul mare al mănuşii de protecţie pentru a păstra poziţia până la stabilizare (aproximativ 1 minut).

5.        Umpleţi restul găurii cu RadmyxTM Mortar. Când mortarul s‑a aplicat, completaţi hidroizolarea, aplicând straturi de pastă pe betonul care înconjoară penetrarea.
Scurgerile cu presiuni mici pot fi etan­şa­te în mod asemănător, dar se elimină introducerea şi îndepărtarea tubului.

 Impermeabilizarea completă se obţine in mod normal în 5 – 7 zi­le după apli­care. După ce procesul de cris­ta­li­za­re a imper­me­abilizat cu succes structura, substanţele chimice active din Radmyx rămân prezente în be­ton,  ori­ce contact ulterior cu apa reactivând reacţiile chi­mi­ce ne­ce­sa­re procesului de etanşare.

 RECOMANDARI DE LA SPECIALISTI,EXECUTANTI !

Se poate folosi Radmyx la zidăriile de cărămidă?

RTrebuie retinut ca la majoritatea structurilor subterane exista si va exista intotdeauna, in mod inevitabil, un anumit transfer de umezeala sub forma de vapori de apa dinspre sol catre interiorul incaperilor din constructii. Acest lucru este in mod deosebit evident in cazul zidurilor de caramida.
Radmyx Slurry, daca se aplica in 2-3 straturi pe fata zidului de caramida, dupa care daca se va aplica o tencuiala din mortar avand o grosime de 10-15 mm, va elimina in mod sigur petele de umezeala. Daca umezeala ce urca pe/prin zid se observa in portiunea inferioara a zidurilor de caramida, atunci recomandam ca fiind de ajutor cioplirea unui sant mai adanc la imbinarea dintre pardoseala si zid, sant ce va fi umplut cu Radmyx mortar.
Noua pardoseala este bine sa aiba Radmyx pulverizat si apoi netezit ca un tinci deasupra, imediat dupa turnare. De asemenea, inainte de a turna aceasta noua pardoseala este o buna idee a se aplica 2 straturi de Radmyx Slurry pe vechea pardoseala.
Sa luam aminte ca orice vopsea utilizata va trebui sa fie una care sa fie permeabila la vaporii de umezeala cum ar fi cele de tipurile acrilic de exterior sau epoxy pe baza de apa. Vopselurile pe baza de uleiuri se vor coji. Daca se doreste a se vopsi stratul final atunci stratul de Radmyx va trebui tencuit cu mortar.
Tot esential este ca in incaperile aflate in subsoluri si demisoluri sa existe in permanenta un flux de curenti de aer.

Rod Soderberg, director general Radcon Thailand Co. Ltd.

REPREZENTANŢE INTERNAŢIONALE

Asia/Pacific: Australia, Guam, Hong Kong, Indonesia, Japonia, Malaezia, Noua Zeelanda, Filipine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Tailanda, Vietnam.

Europa: Belgia, Estonia, Italia, Norvegia, Spania, Portugalia, România, Rusia.

America de Nord: Bermude, Canada, SUA, Caraibe

Orientul Mijlociu: Liban

America de Sud: Brazilia

 EXEMPLE DE APLICAŢII

Începând cu 1975 Radmyx s-a aplicat cu succes pe faţa de presiune hidrostatică negativă precum şi în subsoluri şi în medii umede şi agresive la fundaţii, tunele, pivniţe, plăci de beton, puţuri de lift, recipienţi de apă, rezervoare pentru ape reziduale, piloni, baraje, canale, ziduri de rezistenţă.

Prezentăm doar câteva din acestea, pe domenii de interes.

FUNDAŢII

Big “C” Super Center, Bangkok, Thailanda, 1985

Dover Park Condominiums, Singapore, 1990

TUNELE DE METROU

– Korean Rail Corporation, Mudkdje-Doglipmun Section, Seul, Korea de Sud, 1989

TUNELE PENTRU ADUCŢIUNI DE APĂ

– Nakajima City Municipal Office, Japonia, 2002

Toate aceste structuri se comportă excelent, suprafeţele con­ti­nuând să rămână impermeabile mulţi ani după expirarea perioadei de garanţie, testele ulterioare con­fir­mând calităţile betonului tratat precum şi prezenţa sub­stanţelor active din Radmyx în masa de beton.

—————————————————————————————————————————————————

Membrana lichida IMPERMAX: membrana din rasina poliuretanica ce poate fi tunrnata pe loc, avand o mare rezistenta la intemperii, la un pret fara concurenta. Avand agrement tehnic european ETA, se poate folosi fara probleme in toate proiectele din Romania.

Material remarcabil ce adera perfect la suprafata, ce nu se rupe si nici nu crapa, nu este afectat de raditaiile UV si nici de ozon. Este proiectat sa depaseasca orice alte materiale conventionale pentru acoperirea teraselor.

Poate sta in contact permanent cu apa.

Poate fi oferit in aproape orice culoare se doreste, inclusiv transparent, oferind simultan atat hidroizolatie cat si finisaj, nemaifiind nevoie de foarte scumpa gresie ce necesita chit care adesea este permeabil sau se poate aditiva cu aditivi anti-alunecare, se pot obtine suprafete continue prin care apa nu mai poate trece.

Aditivi pentru betoane: plastifianti, superplastifianti, decofrol, aditiv de hidroizolare, intarzietor de priza, accelerator de priza, antrenare de aer, pelicula antievaporare.

Consideram ca putem oferi un sistem complet de proiectare pentru domeniul hidroizolatiilor.